Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)

( Click on an image to enlarge. Use scrawler at the bottom to move all images horozontally )

loading gif
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)
Dhamma School Prize Awarding Ceremony - 26 June 2010 (Courtesy:Nimal Egodagedara)